Hofner - Тактичне спорядження і одяг-1
ПН-ПТ: 09:00–18:00
+38 (096) 812 00 13

Публічна оферта

Ці Умови разом із будь-якими іншими документами, зазначеними у цих Умовах, визначають правила користування ВЕБ-САЙТУ, умови публічного договору купівлі-продажу Товарів та надання послуг через ВЕБ-САЙТ.

Шляхом розміщення приведеного нижче Публічного договору купівлі-продажу товару (Договору публічної оферти), а також інформації, яка міститься на даному ВЕБ-САЙТІ - https://hofner.com.ua (в Інтернет-магазині https://hofner.com.ua – надалі інтернет-магазин/магазин) який має наступну назву HOFNER, (надалі - «сайт»), Продавець (Фізична особа-підприємець Воронкова Наталія Віталіївна, код ЄДРПОУ (РНОКПП) 3198215763) робить пропозицію (оферту) необмеженій кількості фізичних чи юридичних осіб щодо придбання товарів, розміщених на сайті/в магазині, на умовах цього публічного договору купівлі-продажу товару.

 

Будь ласка, уважно прочитайте ці Умови. Використовуючи наш веб-сайт https://hofner.com.ua або розміщуючи замовлення, Ви приймаєте на себе зобов’язання, передбачені цими Умовами. У разі незгоди з Умовами або будь-якою їх частиною, просимо не використовувати сайт https://hofner.com.ua/uk . Якщо у Вас виникли запитання щодо цих Умов, Ви можете зв'язатися з нами, заповнивши форму зворотного зв’язку або через онлайн-чат на нашому веб-сайті https://hofner.com.ua

 

1. ТЕРМІНИ ТА ВИЗНАЧЕННЯ

1.1 Терміни та поняття, що використовуються у цьому Договорі, вживаються у значеннях, наведених нижче:

Веб-сайт: інтернет ресурс розміщений в мережі Інтернет за доменною адресою: https://hofner.com.ua

Договір публічної оферти - публічна пропозиція Продавця, яка розміщена на веб-сайті https://hofner.com.ua , адресована невизначеному колу осіб з метою укладення Договору купівлі-продажу Товару в порядку і умовах, визначених цією офертою.

Умови: ці умови використання веб-сайту https://hofner.com.ua  та умови Договору.

Продавець – фізична особа-підприємець, яка розміщує на сайті інформацію про товари, які вона реалізує/продає. Продавцем може бути будь-яка особа, якій було надано правовласником таке право продажу товару. Найменування Продавця вказується в документах на передачу товару (накладній) Покупцю.

Покупець – особа (чи фізична чи підприємець чи юридична), яка придбаває, замовляє, використовує або має намір придбати чи замовити товар.

Акцепт - прийняття Покупцем пропозиції продавця про придбання Товару, зображення якого розміщені на веб-сайті https://hofner.com.ua , шляхом оформлення замовлення.

Замовлення - належним чином оформлена і розміщена на веб-сайті https://hofner.com.ua заявка Покупця, яка адресується Продавцю на покупку і доставку Товару за вказаною Покупцем адресою.

Товар – продукція, яка розміщується на Сайті та пропонується Продавцем до продажу.

Карточка товару – набір інформації про товар що включає в себе назву товару, зображення товару на сайті, його опис, ціну, характеристику, колір, розмір, комплектацію, наявність в магазині та інше.

Замовлення - належним чином оформлений і розміщений на Сайті запит Покупця, адресований до Продавця, на покупку і доставку обраного на Сайті Товару за вказаною Покупцем адресою.

Вартість Замовлення - сума до оплати при отриманні Покупцем замовлення, після застосування знижок або бонусів з урахуванням вартості доставки. В розрахунок вартості Замовлення включено податки, передбачені чинним законодавством.

Максимальна вартість Замовлення з одного магазину не може бути вищою 50000 (п’ятдесят тисяч) грн. 00 коп., тобто Замовлення з одного магазину вартістю більше 50000 (п’ятдесят тисяч) грн. 00 коп. в Інтернет-магазині HOFNER можливі лише індивідуально після зв’язку в Сall-центр Продавця: тел.: +38 (096) 812 00 13 (Пн-Пт: з 09:00 до 17:00; Сб: з 09.00 до 14.00).

Доставка товару – дії Сторони даного Договору, які призводять до прибуття товару за місцем його доставки.

Місце доставки товару – адреса, за якою здійснюється доставка товару за даним Договором.

Приймання-передача Товару – дії Сторін даного Договору (або третьої особи з боку Покупця), які призводять до фактичної передачі товару від однієї Сторони Договору іншій, та оформлюються підписанням Сторонами накладної або іншого документу, який свідчить про передачу товару однією Стороною даного Договору чи перевізником іншій Стороні даного Договору.

Сторона (Сторони) за даним Договором – Продавець або Покупець (Продавець та Покупець) враховуючи зміст умов Договору.

Кур’єрська компанія - відповідна кур’єрська компанія, що надає послуги доставки Замовлення, та яку Покупець обирає із запропонованих на Сайті при оформленні Замовлення

Згода на обробку та зберігання персональних даних – це згода користувача сайту та/або користувач чат-боту, при заповненні будь-якої заявки, запиту, форми або наданні будь яким іншим способом своїх персональних даних (прізвище ім’я по батькові; номери контактних телефонів; адреси електронної пошти та інші надані персональні дані) через чат-бот або сайт або продовжуючи використання сайту або чат-боту, діючи вільно, своєю волею і в своїх інтересах, а також підтверджуючи свою дієздатність та правоздатність, надати власнику сайту та/чи його адміністратору, згоду на:

 • збір, запис, обробку, накопичення, систематизація, зберігання, уточнення, оновлення персональних даних зокрема паспортних даних, особистих відомостей (вік, стать), відомостей про зареєстроване або фактичне місце проживання, щодо реєстрації фізичної особи у Державному реєстрі фізичних осіб - платників податків, ідентифікаційних даних в електронному вигляді (біографічні довідки, номери телефонів), запису зображення (фото) (на паперових носіях, на бланках картотек, в інформаційних (автоматизованих) системах тощо, у тому числі в частині реєстрації та зберігання таких даних в переліку клієнтів) для реалізації прав та обов’язків, визначених чинним законодавством України та укладеними договорами/правочинами;

 • використання персональних даних, що передбачає будь-які дії володільця персональних даних з обробки таких даних, їх захисту, а також дії з надання часткового або повного права обробки персональних даних іншим суб’єктам відносин;

 • передача, поширення персональних даних, що передбачає дії з передачі відомостей про фізичну особу;

 • доступ до персональних даних третіх осіб;

 • отримання інформації по каналах зв’язку, у тому числі рекламних повідомлень за допомогою смс-повідомлень, месенджерів, соціальних мереж або електронних адрес.

Згода дається на обробку персональних даних з використання засобів автоматизації і діє весь час до моменту припинення обробки персональних даних чи відкликання її.

Згода вступає в силу з моменту її прийняття шляхом реєстрації на сайті та/чи надання (розміщення) персональних даних на сайті

1.2. Ці Умови розроблені та затверджені у відповідності до чинного законодавства України, зокрема Закону України «Про електронну комерцію», Закону України «Про захист прав споживачів», Правил роздрібної торгівлі непродовольчими товарами, затверджених Наказом Міністерства економіки України від 19 квітня 2007 року № 104, Правил продажу товарів на замовлення та поза торговельними або офісними приміщеннями, затверджених Наказом Міністерства економіки України від 19 квітня 2007 року №103, інших актів законодавства.

1.3. Ці Умови регулюють відносини Продавця по продажу Товарів на замовлення Покупця шляхом укладання електронного договору купівлі-продажу Товарів на відстані за допомогою засобів дистанційного зв'язку.

1.4. Ці Умови договору  є обов’язковими для виконання Продавцем з моменту їх оприлюднення на Сайті. Для Покупця Умови договору є обов’язковими лише з моменту укладення ним Договору. Умови договору для Покупців є публічною пропозицією укласти Договір на умовах, викладенихв ньому.

1.5. Продаж Товарів на замовлення на Сайті здійснюється через укладання електронного договору між Покупцем та Продавцем на підставі цих Умов договору шляхом пропозиції його укласти (оферти) Продавця та її прийняття (акцепту) Покупцем. Прийняття (акцепт) може бути надане Покупцем шляхом: реєстрації на Сайті та оформлення Замовлення в електронній формі відповідно до цих Умов договору; або вчинення Покупцем дій, що вважаються прийняттям пропозиції укласти електронний договір відповідно до цих Умов договору.

1.6. Договір є публічним та діє до повного його виконання сторонами або до його припинення будь-якою зі сторін у порядку, встановленому Умовами договору та чинним законодавством України. Умови договору визначаються Продавцем самостійно у відповідності та на виконання вимог чинного законодавства України. Умови договору можуть бути змінені Продавцем в односторонньому порядку. Зміни набувають чинності після їх публікації на Сайті та застосовуються до будь-яких Замовлень, розміщених на Сайті після зазначеної публікації змін. Оформлення Замовлень на Сайті свідчить про згоду Покупця із внесеними змінами до Умов договору.

1.7. У разі якщо чинним законодавством України встановлено норми, які суперечать цим Умовам договору, перевагу при застосуванні матимуть відповідні положення чи норми чинного законодавства України.

2. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ ПОКУПЦЯ

2.1. Покупець зобов’язаний:

2.1.1. Своєчасно здійснювати оплату Замовлень згідно із встановленим порядком розрахунків у цьому Договрі

2.1.2. Повідомляти Продавця про відсутність доставки Товару в узгоджений Сторонами час.

2.1.3. Дотримуватися умов придбання Товарів, що передбачені цими умовами договору.

2.1.4. Не вчиняти будь-яких дій, здійснення або замах на здійснення яких передбачає встановлену в Україні кримінальну, адміністративну або цивільну відповідальність.

2.1.5. Не використовувати придбані на Сайті Товари для потреб, безпосередньо пов'язаних з підприємницькою діяльністю або виконанням обов'язків найманого працівника.

2.1.6. Інші обов’язки згідно з чинним законодавством та умов цього Договору.

2.2. Покупець має право:

2.2.1. Замовляти у Продавця будь-які Товари, інформація щодо продажу яких розміщена на Сайті, відповідно до умов цього Договору.

2.2.2. У разі виявлення протягом встановленого гарантійного строку недоліків, в порядку та у строки, що встановлені законодавством, вимагати:

1) пропорційного зменшення ціни;

2) безоплатного усунення недоліків Товару в розумний строк;

3) відшкодування витрат на усунення недоліків Товару.

У разі виявлення протягом встановленого гарантійного строку істотних недоліків, які виникли з вини виробника Товару (Продавця), або фальсифікації Товару, підтверджених за необхідності висновком експертизи, Покупець, в порядку та у строки, що встановлені законодавством і на підставі цих Умов договору, має право за своїм вибором вимагати від Продавця або виробника:

1) розірвання Договору та повернення сплаченої за Товар грошової суми;

2) вимагати заміни Товару на такий же Товар або на аналогічний, з числа наявних у продавця.

2.2.3. Письмово повідомляти Продавця про будь-які претензії, пов’язані з придбанням Товарів.

2.2.4. Розірвати укладений Договір шляхом повідомлення Продавця про це протягом чотирнадцяти днів з моменту отримання Товару у відділенні Кур’єрської компанії, якщо Товар не задовольнив його за формою, габаритами, фасоном, кольором, розміром або з інших причин не може бути ним використаний за призначенням.

2.2.5. Інші права згідно з чинним законодавством та цими Правилами.

3. ПРАВА ТА ОБОВЯЗКИ ПРОДАВЦЯ

3.1. Продавець зобов’язаний:

3.1.1. Забезпечити продаж Товарів у відповідності до умов цього Договру та вимогами чинного законодавства України.

3.1.2. Здійснювати повідомлення Покупців про зміну цих Умов шляхом розміщення відповідних змін на Сайті.

3.1.3. Прийняти від Покупця Товар належної якості протягом строків, встановлених законодавством на умовах, встановлених умовами цього Договору.

3.1.4. Забезпечити виконання гарантійних зобов’язань згідно з вимогами Закону України «Про захист прав споживачів» та умов цього Договору.

3.1.5. Приймати від Покупців звернення, заяви, скарги та пропозиції та надавати на них відповіді у встановлений законодавством строк.

3.1.6. Інші обов’язки згідно з чинним законодавством та умов цього Договору.

3.2. Продавець має право:

3.2.1. Вносити зміни до умов цього Договору шляхом розміщення змін на Сайті.

3.2.2. Вносити зміни до асортименту Товарів і змінювати ціни на них без узгодження з Покупцем крім Товарів, замовлення щодо яких прийнято від Покупця.

3.2.3. У разі неможливості виконання Договору через відсутність замовленого Товару повідомити про це Покупця протягом 3 (трьох) календарних днів, але не пізніше тридцяти днів з моменту одержання замовлення Покупця. При цьому Продавець має право замінити Товар в разі його відсутності іншим Товаром, якщо:  

1) інший Товар відповідає меті використання замовленого Товару;

2) має таку ж або кращу якість;

3) його ціна не перевищує ціни замовленого Товару.

При цьому Продавець зобов’язаний погодити заміну Товару з Покупцем, а прийняття Товару Покупцем вважається згодою останнього на таку заміну.

3.2.4. Інші права згідно з чинним законодавством та умовами цього Договору.

4. ІНФОРМАЦІЯ ПРО ТОВАР

4.1. Інформація про найменування, основні характеристики та ціну Товару розміщується на Сайті Продавцем. Товар представлений на Сайті фото-зразками, при цьому зображення Товару на Сайті може відрізнятися від фактичного зображення Товару в залежності від налаштувань передачі кольору відповідного пристрою, за допомогою якого переглядається Сайт. Ціна Товару може бути змінена Продавцем в односторонньому порядку в будь-який час до моменту підтвердження Замовлення.

4.2. Продавець забезпечує належну роботу (застосування, використання) Товару, в тому числі комплектуючих виробів, протягом гарантійного строку, встановленого нормативно-правовими актами, нормативними документами тощо. На Товари, які не мають законодавчо та/або нормативно встановлених строків гарантії, строк гарантії становить від 2 тижнів до 36 місяців. Строк служби на Товар встановлюється з дати введення в обіг чи після ремонту Товару та діє до останнього дня першого календарного місяця, який наступив після закінчення гарантійного строку, встановленого на такий Товар, якщо інше не встановлено супровідною документацією на Товар. Гарантійний строк обчислюється починаючи від дня передачі Товару Покупцеві.

4.3.  Функції щодо прийняття претензій від споживачів, а також проведення гарантійного ремонту і технічного обслуговування Товару здійснюється Продавцем. Гарантійний ремонт та інші послуги, пов'язані з обслуговуванням чи гарантійним ремонтом Товару здійснюється Продавцем за наступними адресами, вказаними на сайті https://hofner.com.ua. У разі коли під час гарантійного строку необхідно визначити причини втрати якості Товару, Продавець зобов'язаний у триденний строк з дня одержання від Покупця письмової згоди організувати проведення експертизи Товару. Експертиза проводиться за рахунок Продавця. Якщо у висновках експертизи буде доведено, що недоліки виникли після передачі Товару Покупцеві внаслідок порушення ним встановлених правил використання, зберігання чи транспортування або дій третіх осіб, вимоги Покупця не підлягають задоволенню, а Покупець зобов'язаний відшкодувати Продавцеві витрати на проведення експертизи.

4.4. З правилами підбору та використання Товару можна ознайомитися в інформаційних статтях на сайті щодо відповідного Товару.

5. ПОРЯДОК ЗАМОВЛЕННЯ ТОВАРІВ НА САЙТІ

5.1. Покупець оформлює Замовлення на Сайті або шляхом звернення за телефоном +38 (096) 812 00 13 відповідно до умов цього Договору..

5.2. Для оформлення Замовлення за телефоном необхідно: 

 • зателефонувати за номером  +38 (096) 812 00 13 (Пн-Пт: з 09:00 до 17:00; Сб: з 09.00 до 14.00);

 • назвати код артикулу товару та розмір, заздалегідь обраного на сайті;

 • для оформлення Замовлення необхідно вказати «ПІБ» покупця (одержувача), «Телефон», «e-mail»;

 • обрати Кур’єрську компанію із запропонованих, якщо така можливість передбачена сайтом

 • обрати відділення Кур’єрської компанії або відповідний магазин, з якого зручно буде забрати Товар;

 • підтвердити Замовлення менеджеру інтернет-магазину.

5.3. Для оформлення Замовлення на Сайті необхідно:

 • натиснувши кнопку «У корзину», додати Товар в корзину;

 • натиснути кнопку «Перейти в корзину»;

 • перевірити Товар у корзині, щоб останній відповідав Таблиці розмірів, підходив Покупцеві за вказаними в Таблиці розмірів параметрами, а також збігався за кількістю, обраній Покупцем;

 • натиснути кнопку «Оформити Замовлення»;

 • якщо Покупець здійснює покупку вперше, необхідно вказати свій номер телефону, «e-mail» та  ПІБ  для реєстрації. Або оформити покупку без реєстрації вказавши свій номер телефону, «e-mail» та ПІБ.  Якщо Покупець є зареєстрованим користувачем ввести «e-mail» та «пароль» для входу в «Особистий кабінет»;

 • натиснути кнопку «Продовжити»;

 • для оформлення Замовлення необхідно вказати «ПІБ» покупця (одержувача), «телефон»;

 • обрати Кур’єрську компанію із запропонованого списку, якщо така можливість передбачена сайтом;

 • обрати відділення Кур’єрської компанії з якого зручно буде забрати Товар або відповідний магазин з якого зручно буде забрати Товар;

 • підтвердити Замовлення.

5.3.1 Для участі в Спеціальних пропозиціях або Акціях, якщо такі пропонує Продавець, Покупець має бути зареєстрованим на Сайті та здійснювати Замовлення через «Особистий кабінет».

5.3.2 Кожне наступне Замовлення, оформлене Покупцем в той самий день, вважається окремим Замовленням та оформлюється як нове відповідно до умов цього Договору.

5.4. Покупець має право оформити Замовлення, вибравши доступний до Замовлення на Сайті товар. У разі відсутності замовлених Покупцем Товарів на складі Продавця, останній має право виключити вказаний Товар із Замовлення або анулювати Замовлення Покупця, повідомивши про це Покупця по телефону або шляхом направлення відповідного електронного повідомлення на адресу, вказану Покупцем при реєстрації, або іншим способом. При відсутності Товару Покупець має право замінити його аналогічним товаром, відмовитися від даного Товару, анулювати Замовлення.

5.5. Протягом одного дня з моменту оформлення Замовлення на Сайті Покупцеві надається інформація про дату доставки шляхом дзвінка підтвердження на телефон, вказаний Покупцем в Замовленні. Менеджер, який обслуговує дане Замовлення, уточнює деталі Замовлення, погоджує дату та час доставки, яка залежить від наявності замовлених Товарів на складі Продавця і часу, необхідного для обробки і доставки Замовлення.

5.6. Замовлення вважається прийнятим для виконання після того, як Покупець отримує лист-підтвердження на адресу електронної пошти, смс-повідомлення, інше електронне  повідомлення, зокрема через систему «Viber» на номер телефону, що зазначено в Особистому кабінеті, з підтвердженням факту оформлення Замовлення і після надання Покупцем уточнюючої інформації щодо Замовлення (у випадку необхідності).

5.7. Очікувана дата передачі Замовлення в Кур’єрську компанію, номер замовлення повідомляється Покупцю менеджером, який обслуговує Замовлення, по електронній пошті, СМС-повідомленням, іншим електронним повідомленням, зокрема через систему «Viber», або шляхом телефонного дзвінку Покупцеві.

6. УМОВИ ОПЛАТИ ТА ДОСТАВКИ ТОВАРУ

6.1. Умови оплати та плата за доставку Замовлення (Товару):

6.1.1. Способи оплати: Оплата Замовлення (Товару) здійснюється на умовах передоплати шляхом перерахування грошових коштів нарозрахунковий рахунок ПриватБанку будь-яким зручним для вас способом (каса, через термінал, LIQPAY, Приват24), при отриманні Товару Ви оплачуєте лише вартість доставки або в  місці його доставки (відділення Кур’єрської компанії чи магазин) готівкою або шляхом застосування електронних платіжних засобів (банківською карткою тощо).

Покупець визнає законною оплату товарів і послуг, замовлених з використанням (підтвердженням) присвоєних йому логіну і паролю на Сайті.

Покупець визнає, що оплачені товари і послуги, які замовлені з використанням (підтвердженням) відповідного логіну і паролю на Сайті, є сплаченими безпосередньо таким Покупцем. 

6.2. Вартість Замовлення, яка вказується в розрахункових документах, що видаються при оплаті Товару у відділенні Кур’єрської компанії, включає в себе вартість доставки.

6.3. Сторони погодили, що інформація про вартість Товару та вартість доставки, яка зазначена у Видатковій накладній має пріоритетність над інформацією, яка зазначається в інших документах.

6.4. Ціни, які відображені на Сайті або в документах, регулюються умовами використання Сайту HOFNER і можуть бути змінені без попереднього повідомлення, що передбачено чинним законодавством, додаткові умови значення в підтвердженні замовлення

6.5. Порядок доставки Товару:

6.5.1. Доставка замовленого Товару здійснюється в строк від 1 (одного) до 3 (трьох) робочих днів з моменту підтвердження Замовлення менеджером, але в будь-якому випадку не пізніше тридцяти днів з моменту підтвердження Замовлення. Про прибуття Замовлення на вказану адресу Покупцю буде відправлено автоматичне повідомлення на e-mail або на мобільний телефон, вказаний в Особистому Кабінеті.

6.5.2. Отримання товару може здійснюватися шляхом його самовивозу з відділення Кур’єрської компанії або магазину. При отриманні Товару Покупець здійснює його перевірку на предмет відповідності Замовленню, перевіряє якість та кількість Товару, його цілісність, комплектність. Покупець має право відмовитися від замовленого Товару повністю із зазначенням причини у відповідних документах. З усіх спірних питань щодо замовлення Товару та його оплати Покупець має право звернутися в Сall-центр Продавця: тел.: +38 (096) 812 00 13 (Пн-Пт: з 09:00 до 17:00; Сб: з 09.00 до 14.00), або на e-mail: hofner.ukraine@gmail.com. У випадку відсутності можливості здійснення доставки певного товару (відповідної моделі та/або розміру) у відділення Кур’єрської компанії, дана інформація зазначається на сайті. В такому випадку вибраний товар (відповідна модель та/або розмір) може бути отриманий лише шляхом самовивозу у відповідному магазині.

7. ПОВЕРНЕННЯ ТОВАРУ ТА ПОВЕРНЕННЯ ГРОШОВИХ КОШТІВ

7.1. Повернення товару належної якості:

Покупець має право на повернення Товару належної якості протягом 14 (чотирнадцяти днів), з моменту отримання Товару у відділенні Кур’єрської компанії або магазину. Повернення Товару належної якості провадиться, якщо він не використовувався і якщо збережено його товарний вигляд, споживчі властивості, пломби, ярлики, а також розрахунковий документ, виданий Покупцеві разом з проданим Товаром.

У такому випадку вартість доставки за повернення Товару сплачує Продавець.

Перелік непродовольчих товарів належної якості, що можуть бути придбані в Інтернет-магазині HOFNER та які не підлягають обміну (поверненню) відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України від 19 березня 1994 року № 172.

Якщо на момент обміну аналогічного товару немає у продажу, споживач має право придбати будь-які інші товари, або одержати назад гроші у розмірі вартості повернутого товару, або поміняти товар на аналогічний при першому ж надходженні відповідного товару в продаж. При поверненні грошей розрахунки із споживачем проводяться виходячи з вартості товару на момент його покупки. Гроші повертаються в перебігу семи днів. Вимоги споживача розглядаються лише після уточнення прізвища замовника і номера замовлення, повної комплектації товару, упаковки, видаткової накладної. Заміна товару або повернення грошей можлива тільки при дотриманні всіх умов і процедур.

7.2. Покупець має право оглянути Товар у відділенні Кур’єрської компанії або магазині та відмовитися від Товару належної якості, якщо Товар не задовольнив його за формою, габаритами, фасоном, кольором або з інших причин не може бути ним використаний за призначенням, після отримання Замовлення. Товар, від якого відмовився Покупець, необхідно упакувати в оригінальну неушкоджену упаковку та оформити належним чином документи на повернення згідно з Правилами повернення товару, які розміщені на сайті Продавця.

7.3. Частковий викуп Замовлення не передбачений. Покупець має право викупити Замовлення повністю або відмовитися від нього до моменту сплати коштів за товар у такому Замовленні.

7.4. У випадку повернення Товару належної або неналежної якості, Покупець повинен повернути Кур'єрською компанією, якою була здійснена доставка даного Замовлення, на адресу магазину, з якого було відправлено Замовлення або шляхом самостійної доставки такого товару до відповідного магазину, в якому було його отримання;

7.5. У випадку розірвання Договору (повернення товарів), необхідною умовою для повернення коштів за повернений товар є надання Покупцем Продавцеві документів, якими підтверджується сплата (придбання) товару, який повертається.  Згідно з умовами цих Правил та для повернення грошових коштів, сплачених за Товар, Покупець зобов’язаний відправити разом з Товаром наступні документи:

Звертаємо Вашу увагу! Документи заповнюються виключно українською мовою. заповнену та підписану «Заяву на повернення товару» (знаходиться у Замовленні). заповнену та підписану «Накладну на повернення товару» (знаходиться у Замовленні). підписану Покупцем «Видаткову накладну» (знаходиться у Замовленні). Експрес-накладну, що видається у відділенні Кур’єрської компанії разом з Замовленням. Копії розрахункових документів, якими підтверджується оплата (придбання) товару, який повертається, Заява на переказ готівки та якщо розрахунок відбувався із застосуванням банківської картки, копію сліпу платіжного терміналу, що були видані у відділенні Кур’єрської компанії разом з Замовленням. 

Інші документи, що видавалися разом з товаром, в яких зазначені дата продажу та гарантійні зобов’язання (за наявності).

7.6. Порядок оформлення повернення грошових коштів Покупцеві.

У випадку отримання товару у відділені Кур’єрської компанії, повернення коштів за повернений товар можливе лише безготівковим розрахунком, а саме: з поточного рахунку Продавця на поточний рахунок у національній валюті України Покупця, відкритий банку, який є резидентом України, в тому числі й на такий поточний рахунок покупця, операції за якими можуть здійснюватися з використання електронних платіжних засобів (наприклад особистою банківською платіжною карткою).

Реквізити для повернення коштів за повернений товар Покупець повинен вказати у Заяві на повернення товарів. Повернення коштів готівкою неможливе за виключенням, якщо оплата вартості товару була здійснена готівкою у магазині.

Повернення грошових коштів Покупцеві здійснюється за умови, що всі необхідні документи для повернення заповнені належним чином згідно вимог вказаних вище, протягом 10 (десяти) робочих днів, але в будь-якому випадку не пізніше 30 (тридцяти) днів з моменту одержання повідомлення Покупця про розірвання Договору та отримання Товару. Після перерахування грошових коштів Продавець має право проінформувати Покупця шляхом направлення відповідного повідомлення на його е-mail, зазначений у Особистому Кабінеті.

7.7. Покупець має право отримати Замовлення у відділенні Кур’єрської компанії або магазині протягом 5 (п’яти) робочих днів, з урахуванням дня надходження відправлення (Замовлення) у відділення Одержувача (Покупця). Якщо Замовлення не було затребуване Одержувачем (Покупцем) у зазначений вище строк, то таке відправлення (Замовлення) вважається не затребуваним (скасованим за ініціативою Покупця) і повертається Продавцеві.

7.8. У Заяві на повернення товару вказується сума в розмірі вартості товару, який повертається. Вартість за доставку замовлення поверненню не підлягає.

7.9. Товар не підлягає заміні та поверненню якщо:

товар не має суттєвих недоліків, не є новим, тобто був у використанні;

з моменту придбання товару пройшло більше 14 днів;

при перевірці якості товару виявлені ознаки стороннього втручання (розкриття, спроба ремонту) або порушені інші умови гарантійного обслуговування;

відсутній документ, що підтверджує факт купівлі товару, повна комплектація товару.

Відповідно  до п.3 ст.4 Закону України «Про захист прав споживачів» споживач зобов’язаний:

 • перед початком експлуатації товару уважно ознайомитися з правилами експлуатації, викладеними в наданій магазином документації на товар;

 • у разі необхідності отримати роз’яснення умов та правил використання товару – до початку використання товару звернутися за роз’ясненнями до менеджерів;

 • користуватися товаром згідно з його цільовим призначенням та дотримуватися умов (вимог, норм, правил), встановлених виробником;

 • з метою запобігання негативних, для споживача наслідкам, щодо використання товару – дотримуватися передбачених виробником в товарі методів безпеки та передбачених експлуатаційною документацією спеціальних правил, а в разі відсутності таких правил в документації – дотримуватися звичайних зрозумілих методів безпеки, встановлених для товарів такого роду.

8. ОБРОБКА ПЕРСОНАЛЬНИХ ДОНИХ

8.1. У відповідності з вимогами Закону України «Про захист персональних даних» від 1 червня 2010 року № 2297-VI Продавець гарантує конфіденційність всієї інформації, наданої Покупцем. Персональні дані Покупця будуть зберігатися та оброблятися з використанням засобів автоматизації в базі персональних даних Продавця з метою надання інформації про Товари, послуги, що реалізуються Продавцем, про рекламні акції, що проводяться Продавцем, відповідей на запити, вивчення та аналізу споживчого попиту, а також виконання Продавцем своїх зобов'язань перед споживачами Товарів (послуг).

8.2. Реєстрація на Сайті та/або оформлення Замовлення на Сайті  означає надання згоди Покупцем на збирання, реєстрацію, накопичення, зберігання, адаптування, зміну, поновлення, використання і поширення (розповсюдження, реалізацію, передачу), знеособлення, знищення, персональних даних Покупця, у т.ч. на передачу (доступ до) персональних даних розпорядникам, повний перелік яких зазначено на сайті  Продавця в розділі «Угода про конфіденційність», та на вимогу правоохоронних, судових, інших державних органів при виконанні ними покладених на них законами України повноважень, без отримання від Покупця додаткової згоди та без попереднього повідомлення про таку передачу (доступ). Згода на обробку персональних даних Покупця вступає в силу з моменту її надання (реєстрації на Сайті) та діє 50 (п’ятдесят) років, якщо вона не була відкликана відповідно до статті 8 Закону України «Про захист персональних даних» від 1 червня 2010 року № 2297-VI. Після закінчення строку дії цієї згоди персональні дані знищуються. Одночасно з наданням згоди на обробку персональних даних, Покупець посвідчує, що отримав(ла) повідомлення про включення його (її) персональних даних до бази персональних даних Продавця із зазначеною вище метою, а також відомості про права суб’єкта персональних даних, визначені Законом України «Про захист персональних даних», і про осіб, яким передаються персональні дані, для виконання зазначеної мети.

8.3. Шляхом реєстрації на Сайті, Покупець надає свою згоду на отримання інформації, інформаційних бюлетенів із останніми новинами, новими надходженнями, спеціальними пропозиціями та оголошення про продаж через електронні повідомлення, в тому числі через систему «Viber», e-mail, SMS, MMS тощо. Покупець має право відключити розсилку на свій e-mail або телефон. Щоб анулювати реєстрацію Покупцеві необхідно перейти в розділ «Видалення аккаунту»

Продавець залишає за собою право в односторонньому порядку на анулювання/обмеження доступу (блокування) Особистого Кабінету Покупця.

9. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ

9.1. За неналежне виконання або невиконання умов Правил Сторони несуть відповідальність згідно з чинним законодавством та цих Правил.

9.2. Покупець самостійно відповідає за правильність і своєчасність здійснених ним платежів. Суми, помилково зараховані Покупцем на рахунки третіх осіб, Продавцем не компенсуються та не відшкодовуються.

ІНШІ УМОВИ

10.1. У разі виникнення у Покупця скарг або пропозицій протягом строку дії Договору, він може звернутися до Продавця з усною заявою, зателефонувавши до інформаційно-довідкової служби (Сall-центр) Продавця за телефоном: +38 (096) 812 00 13 (Пн-Пт: з 09:00 до 17:00; Сб: з 09.00 до 14.00); або звернутися до ПРОДАВЦЯ  з письмовою заявою за адресою: 29000, а/c №15, м. Хмельницький, або на e-mail: hofner.ukraine@gmail.com (цілодобово), у якій вказати суть проблеми, своє ім’я та прізвище, а також зворотну адресу. Продавець, отримавши письмову заяву, розглядає її протягом 7 (семи) робочих днів з моменту її отримання та надає письмову (або у формі, у якій просить Покупець) відповідь.

10.2. Режим роботи Інтернет-магазину HOFNER:

Online  - цілодобово; 

Call-центр - Пн-Пт: з 09:00 до 17:00; Сб: з 09.00 до 14.00

Суперечки між сторонами розглядаються судом у порядку, передбаченому чинним законодавством України.

10.3. Вартість телекомунікаційних послуг при придбанні Товару на Сайті не відрізняється від граничного тарифу, встановленого відповідними операторами телекомунікаційних послуг.

10.4. Адреси і номери телефонів органів, що забезпечують захист прав споживачів можна дізнатися за адресою: https://hofner.com.ua/contact

10.5. У разі зміни найменування, організаційно-правової форми або місцезнаходження Продавця, він зобов’язаний повідомити про це Покупця на Сайті не пізніше ніж у 20-денний строк з моменту вступу в силу зазначених вище змін.

10.6. У разі зміни прізвища, ім’я або по батькові Покупця він зобов’язаний повідомити про це Продавця протягом 20 календарних днів з моменту набуття чинності таких змін шляхом внесення відповідних змін до реєстраційного запису у «Особистому кабінеті» на Сайті, але в будь-якому випадку до здійснення відповідного Замовлення на сайті.

11. РЕКВІЗИТИ ПРОДАВЦЯ:

ФІЗИЧНА ОСОБА-ПІДПРИЄМЕЦЬ ВОРОНКОВА НАТАЛІЯ ВІТАЛІЇВНА

Адреса: Україна, 32037, Хмельницька обл., Городоцький р-н, село Іванківці, вулиця Миру, будинок 31 

Поштова адреса: 29000, м.Хмельницький а/с 15

ЄРДПОУ (РНОКПП)3198215763

IBAN: UA253154050000026005052420988

Go up
Вгору
Вверх